Hasil carian untuk perkataan

Tiada doa yang dijumpa

Kata kunci yang anda guna tidak dapat ditemui. Sila cuba kata kunci yang berlainan

Cuba kata carian dibawah

Mohon Tambah Ilmu

رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku

Rujukan Toha (20:114)